حیوانات به زبان روسی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان روسی
  4. chevron_right
  5. لغت دانی زبان روسی
  6. chevron_right
  7. حیوانات به زبان روسی
روسی تلفظ فارسی
баран  [baran] گوسفند نر
бык  [bik] گاو نر
гусь  [goos] غاز
индюшка  [indyooshka] بوقلمون
коза  [kaza] بز ماده
козёл  [kazyol] بز نر
корова  [karova] گاو ماده
кошка  [koshka] گربه
кролик  [krolik] خرگوش
курица  [kooritsa] مرغ، جوجه
лошадь  [loshat] اسب
овца  [aftsa] گوسفند
петух  [pitooh] خروس
поросёнок  [parasyonak] خوک
собака  [sabaka] سگ
утка  [ootka] اردک
бегемот  [bigimot] اسب آبی
верблюд  [virblyoot] شتر
волк  [volk] گرگ
гепард  [gipart] پوزپلنگ
ёжик  [yojik] خارپشت
жираф  [jiraf] زرافه
заяц  [zaits] خرگوش
зебра  [zyebra] گورخر
змея  [zmiya] مار
кабан  [kaban] گراز
кенгуру  [kingooroo] کانگورو
крокодил  [krakadil] تمساح
лев  [lyef] شیر
леопард  [liapart] پلنگ
лиса  [lisa] روباه
лягушка  [ligooshka] قورباغه
медведь  [midvyet] خرس
мышь  [mish] موش
обезьяна  [abizyana] میمون
олень  [alyen] گوزن، آهو
слон  [slon] فیل
тигр  [tigr] ببر
хомяк  [hamyak] همستر
черепаха  [chiripaha] لاک پشت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.