فارسی

فرانسه

تلفظ

ساعت چنده؟

Quelle heure est-il ?

/kɛl œʀ ɛ til/

ساعت … است.

Il est…

/il ɛ/

ساعت یک

une heure

/yn œʀ/

ساعت دو

deux heures

/dø zœʀ/

ظهر

midi

/midi/

نیمه شب

minuit

/minɥi/

سه و ربع

trois heures et quart

/tʀwɑ zœʀ e kaʀ/

دقیقا ساعت یک

une heure précise

/yn œʀ pʀesiz/

دقیقا ساعت 4

quatre heures précises

/katʀœʀ pʀesiz/

دوازنده و نیم

midi (minuit) et demi

/midi (minɥi) e dəmi/

شش و نیم

six heures et demie

/si zœʀ e dəmi/

یک ربع به هفت

sept heures moins le quart

/sɛt œʀ mwɛ̃ lə kaʀ/

پنج و بیست دقیقه

cinq heures vingt

/sɛ̃k œʀ vɛ̃/

ده و پنجاه دقیقه

onze heures moins dix

/ɔ̃z œʀ mwɛ̃ dis/

 در صبح/ AM

du matin

/dy matɛ̃/

 در بعد از ظهر/ PM

de l’après-midi

/də lapʀɛmidi/

 در شب/ PM

du soir

/dy swaʀ/

لینک های مفید

لغت دانی زبان فرانسه

اصطلاحات کاربردی

اعداد

خانواده و فامیل

حیوانات

25 فعل پرکاربرد

سبزیجات

طبیعت

میوه ها

رنگ ها

شهر

لباس ها

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

کلمات سوالی

آب و هوا

زمان

شغل ها

غذا ها

خانه

اثاث منزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.