جنسیت

فرانسوی

تلفظ

فارسی

مونث

adresse 

[adʀɛs]

آدرس

مونث

avenue 

[avəny]

خیابان، خیابان پهن

مونث

banque 

[bɑ̃k]

بانک

مذکر

bar

[baʀ]

بار

مذکر

bâtiment

[bɑtimɑ̃]

ساختمان

مذکر

carrefour

[kaʀfuʀ]

چهارراه

مونث

gare

[gaʀ]

ایستگاه قطار

مونث

gare routière

[gaʀ ʀutjεʀ]

ایستگاه اتوبوس

جمع مذکر

feux de circulation

[fø də siʀkylasjɔ̃]

چراغ های راهنمایی

مونث

fontaine

[fɔ̃tεn]

آبنما

مونث

maison

[mεzɔ̃]

خانه

مذکر

magasin 

[magazε̃]

مغازه

مذکر

marché

[maʀʃe]

بازارچه

مذکر

monument

[mɔnymɑ̃]

بنای تاریخی

مذکر

parc

[paʀk]

پارک

مذکر

parking

[paʀkiŋ]

پارکینگ

مذکر

passage pour piétons

[pɑsaʒ puʀ pjetɔ̃]

خط عابر

مذکر

passage souterrain

[pɑsaʒ sutεʀε̃]

زیرگذر

مونث

place

[plas]

میدان

مذکر

pont

[pɔ̃]

پل

مونث

poste

[pɔst]

دفتر پست

مذکر

quai

[ke]

اسکله

مذکر

quartier 

[kaʀtje]

محله، منطقه

مذکر

restaurant

[ʀεstɔʀɑ̃]

رستوران

مونث

rivière

[ʀivjεʀ]

رودخانه

مونث

route

[ʀut]

جاده

مونث

rue

[ʀy]

خیابان

مونث

station de métro

[stasjɔ̃ də metʀɔpɔlitε̃]

ایستگاه مترو

مونث

station-service

[stasjɔ̃sεʀvis]

پمپ بنزین

مذکر

téléphone public

[telefɔn pyblik]

تلفن عمومی

مذکر

trottoir

[tʀɔtwaʀ]

پیاده رو

مذکر

terrain de jeux pour enfants

[tεʀε̃ də ʒø puʀ ɑ̃fɑ̃]

زمین بازی

مونث

ville

[vil]

شهر

لینک های مفید

لغت دانی زبان فرانسه

اصطلاحات کاربردی

اعداد

خانواده و فامیل

حیوانات

25 فعل پرکاربرد

سبزیجات

طبیعت

میوه ها

رنگ ها

شهر

لباس ها

ماه ها و فصل ها

روزهای هفته

کلمات سوالی

آب و هوا

زمان

شغل ها

غذا ها

خانه

اثاث منزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.