حروف تعریف در زبان فرانسه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش زبان فرانسه
 4. chevron_right
 5. گرامر زبان فرانسه
 6. chevron_right
 7. حروف تعریف در زبان فرانسه

حرف تعریف یک علامت است که در اولین مرحله معلوم یا مجهول بودن یک اسم را در زبان فرانسه نشان می دهد. در این زبان حروف تعریف با توجه به جنسیت و مفرد یا مذکر بودن اسم نیز تغییر می کنند. در زبان فرانسه اسامی همیشه یک حرف تعریف دارند.

از نظر شناختن اسم حروف تعریف در زبان فرانسه به دو دسته تقسیم می شوند:

 • حروف تعریف معرفه (le, la, les)
 • حروف تعریف نکره (un, une, des)

حروف تعریف نکره

حرف تعریف نکره برای اسامی مذکر “un” و برای اسامی مونث “une” است. از حروف تعریف نکره در موارد زیر استفاده می شود:

 • برای اشاره به چیزهای نا مشخص. به مثال زیر توجه کنید:

Léna est une copine de Lara.  (لنا یکی از دوستان لارا است. [یکی از چند دوست])

 • برای اشاره به چیزی برای اولین بار (معرفی چیزی). به مثال زیر توجه کنید:

Léna a acheté une glace. (لنا یک بستنی خرید.)

 

نکته: در زبان فرانسه برای اسامی جمع هم حرف تعریف des را داریم، این حرف تعریف را میتوان “مقداری” یا “تعدادی” ترجمه کرد. به مثال زیر توجه کنید:

Léna et Lara ont acheté des glaces  (لنا و لارا تعدادی بستنی خریدند.)

البته، اگر یک صفت پیش از اسم باشد به جای des از de استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Léna et Lara ont acheté de bonnes glaces. (لنا و لارا تعدادی بستنی خوشمزه خریدند.)

 

حرف تعریف معرفه

حرف تعریف معرفه برای اسامی مذکر “le” و برای اسامی مونث “la” است. زمانی که حرف اول اسم یک حرف صدادار باشد از حرف تعریف ” ’l ” برای هر دوحالت استفاده می کنیم.

برای اسامی جمع هم از حرف تعریف “les” استفاده می شود. از حروف تعریف معرفه در موارد زیر استفاده می شود:

 • زمانی که در مورد چیزی مشخص صحبت می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Léna est la copine de François. (لارا دوست دختر فرانسیس است [تاکید بر اینکه او همان فرد است.])

 • وقتی که قبلا به چیزی اشاره کرده ایم یا فرض می گیریم شنونده یا خواننده آن را می شناسد. به مثال زیر توجه کنید:

Elle aime beaucoup la glace. (او واقعا بستنی دوست دارد.)

حروف تعریف و حروف اضافه

حروف تعریف معرفه و حروف اضافه معمولا در جمله با هم ترکیب می شوند. جدول زیر مثالهایی در این مورد را نشان میدهد:

حرف اضافه

حرف اضافه  + حرف تعریف مثال

à

à + le = au

la glace au chocolat

(بستنی شکلاتی)

à

à + les = aux

fais attention aux enfants

(موظب بچه ها باش!)

de

de + le = du

parler du jeu

(در مورد بازی صحبت کن.)

de

de + les = des

c’est la table des enfants

(این هم میز بچه ها.)

حروف تعریف جزئی یا مقداری (L’article partitif)

در زبان فرانسه برای چیزهای نامشخص یا مقادیر نامشخص از حرف تعریفی استفاده می کنیم که به آن حرف تعریف جزئی یا L’article partitif می گویند. از حرف تعریف جزئی در موارد زیر استفاده می شود:

 • برای اسامی غیر قابل شمارش. به مثال زیر توجه کنید:

Il faut acheter de l’eau et du café. (ما نیاز داریم آب و قهوه بخریم.)

 • برای انواع ورزش ها (با فعل faire) و الات موسیقی. به مثال زیر توجه کنید:

Il fait du foot. (او فوتبال بازی می کند.)
Il joue de la flûte. (او فلوت می نوازد.)

بدون حرف تعریف

به صورت کلی در زبان فرانسه برای موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی کنیم:

 • نام شهرها. به مثال زیر توجه کنید:

Ils habitent à Paris. (آنها در پاریس زندگی می کنند.)

 • روزهای هفته (مگر آنکه به چیزی اشاره کنیم که به صورت خاص در یک روز هفته اتفاق می افتد.) به مثال زیر توجه کنید:

Nous l’avons vu lundi. (من او را دوشنبه دیدم.)

 • نام ماه ها

Je suis né en juillet. (من در جولای متولد شدم.)

 • اصطلاحاتی که از en استفاده می کنند و به وسایل حمل و نقل اشاره می کنند. به مثال زیر توجه کنید:

As-tu voyagé en train ou en voiture? (با قطار مسافرت کردی یا با ماشین؟)

 • شغل ها در صورتی که به صورت خاص مورد اشاره قرار نگیرند. به مثال های زیر توجه کنید:

Elle est laborantine. (او دستیار آزمایشگاه است.)

در صورتی که به یک فرد مشخص اشاره می کردیم باید از حرف تعریف استفاده می کردیم. به مثال زیر توجه کنید:

 Je connais la laborantine. (من دستیار آزمایشگاه را می شناسم.)

در صورتی که مشخصه ای خاص اشاره کنیم که فرد را از دیگران متمایز می کند هم باید از حرف تعریف استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

C’est une bonne laborantine. (او دستیار آزمایشگاه خوبی است.)

 • اشاره به اعتقادات و ادیان افراد. به مثال های زیر توجه کنید:

Il est catholique. (او کاتولیک است.)

مجددا برای افراد خاص یا اشاره به یک مشخصه از حرف تعریف استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

C’est le catholique qui va tous les jours à l’église. (او یک کاتولیک است که هر روز به کلیسا می رود.)
C’est un bon catholique. (او کاتولیک خوبی است.)

با حروف تعریف جزئی در شرایط زیر از حرف تعریف معرفه استفاده نمی کنیم:

 • برای مقادیر. (به جز bien, la plupart, une partie, la majorité and la moitié) به مثال زیر توجه کنید:

J’ai bu beaucoup de café. (من خیلی قهوه نوشیدم.)

 • در جمله منفی. به مثال زیر توجه کنید:

Il n’a plus d’eau dans son verre. (او دیگر آبی در لیوانش ندارد.)

لینک های مفید

۱ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.