زمان حال کامل در زبان فرانسه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش زبان فرانسه
 4. chevron_right
 5. گرامر زبان فرانسه
 6. chevron_right
 7. زمان حال کامل در زبان فرانسه

زمان حال کامل یا passé composé  معمولا برای اشاره به عملی که در گذشته به طور کامل انجام شده اما تاثیر آن تا زمان حال باقی مانده استفاده می شود.

در شکل محاوره ای از این زمان به جای زمان گذشته هم استفاده می شود.

کاربرد زمان حال کامل

کاری که در گذشته (یکبار) انجام و تمام شده با تاکید بر روی تاثیر آن بر زمان حال. به مثال زیر توجه کنید:

Hier, Michel a rangé son bureau. (دیروز مایکل دفترش را تمیز کرد [به این معنا که دفتر هنوز تمیز است.])

Il a décidé de ranger son bureau chaque semaine. (او تصمیم گرفته تا دفترش را هر هفته تمیز کند. [به این معنا که این تصمیم هنوز پابرجاست.])

 

ساختار گرامری

برای ساخت جملات در زمان حال کامل به افعال کمکی  avoir یاêtre در شکل حال و شکل سوم فعل اصلی (Participe passé) نیاز داریم.

شخص

avoir

être

اول شخص مفرد

j’ai

aimé

fini

vendu

je suis

parti

partie

partis

parties

دوم شخص مفرد

tu as

tu es

سوم شخص مفرد

il/elle/on a

il/elle/on est

اول شخص جمع

nous avons

nous sommes

دوم شخص جمع

vous avez

vous êtes

سوم شخص جمع

ils/elles ont

ils/elles sont

در جملات منفی فعل اصلی (شکل سوم) بعد از بخش دوم منفی ساز آورده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

J’ai rigolé. → Je n’ai pas rigolé. (من خندیدم. – من نخندیدم.)
Je suis parti.→ Je ne suis pas parti.  (من رفتم – من نرفتم.)

برای افعال انعکاسی باید ضمیر انعکاسی و فعل کمکی را بین دو بخش منفی ساز بگذاریم. به مثال زیر توجه کنید:

Je ne me suis pas trompé dans mon calcul. (من در محاسباتم اشتباهی نکردم.)

Avoir یا être

بیشتر افعال برای زمان های کامل از فعل کمکی avoir استفاده می کنند. از فعل être در حالت های زیر استفاده می شود:

 • افعال نشان دهنده حرکت یا عدم حرکت مثل: naître/mourir, aller/venir, monter/descendre, arriver/partir,entrer/sortir,apparaître, rester, retourner,tomber و مشتقات این افعال مثل: revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir. به مثال زیر توجه کنید:

Je suis arrivé à la gare. (من به ایستگاه رسیدم.)

 • افعال انعکاسی. به مثال زیر توجه کنید:

Je me suis trompé dans mon calcul. (من در محاسباتم اشتباه کردم.)

 

شکل سوم فعل (Participe passé)

برای افعال با قاعده ی er/ir/re ساختن شکل سوم بسیار ساده است:

 • اگر فعل به er ختم می شود، شکل سوم به é ختم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

aimer – aimé

 • اگر فعل به ir ختم شود، شکل سوم به i ختم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

finir – fini

 • اگر فعل به re ختم شود، شکل سوم به u ختم خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید:

vendre – vendu

برای پیدا کردن شکل سوم افعال بی قاعده باید به “لیست افعال بی قاعده زبان فرانسه” یا لغت نامه فرانسه مراجعه کنید.

صرف کردن شکل سوم

برخی افعال خاص با توجه به جنسیت یا تعداد (مفرد یا جمع بودن) فاعل یا مفعول در جمله به نوعی صرف می شوند.این افعال عبارتند از:

افعالی که از فعل کمکی être استفاده می کنند. در این افعال شکل سوم با توجه به جنسیت و تعداد فاعل صرف می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Il est allé dans son bureau. (من به دفتر رفتم.)
Elle est allée dans son bureau. (او به دفترش رفت.)
Ils sont allés dans leurs bureaux. (آنها به دفترشان رفتند.)
Elles sont allées dans leurs bureaux. (آنها [زنها] به دفترشان رفتند.)

 • برای افعالی که از فعل کمکی avoir استفاده می کنند فعل تنها با توجه به مفعول مستقیمی که پیش از آن امده تغییر می کند، اگر مفعول مستقیمی پیش از فعل نیامده باشد فعل صرف نمی شود. اگر مفعول مستقیم جمله یک ضمیر باشد، این ضمیر پیش از فعل می آید و فعل با توجه به آن صرف می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

Il a rangé son bureau. → Il l’a rangé. (او دفترش را [مفرد مذکر] تمیز کرد – او تمیزش کرد.)
Il a rangé sa chambre. → Il l’a rangée. (او اتاقش را [مفرد مونث] تمیز کرد – او تمیزش کرد.)
Il a rangé ses dossiers. → Il les a rangés. (او اسناد را [جمع مذکر] مرتب کرد. – او مرتبشان کرد.)
Il a rangé ses cartes de visite. → Il les a rangées. (او کارت ویزیتهاش را [جمع مونث] مرتب کرد – او مرتبشان کرد.)

 • شکل سوم افعال انعکاسی عمومی با توجه به فاعل صرف می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Elle s’est lavée. (او خودش را شست.)

فاعل جمله (elle) و مفعول مستقیم جمله (s’ = ضمیر انعکاسی) یک نفر هستند پس فعل با توجه به فاعل صرف می شود.

در صورتی که پس از فعل مفعولی انعکاسی به جز فاعل باشد، فعل دیگر با توجه به فاعل صرف نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

Elle s’est lavé les mains. (او دستهای خودش را شست.)

در صورت استفاده از فعل se rendre compte شکل سوم فعل با توجه به فاعل صرف نمی شود. دلیل این موضوع این است که compte  در واقع نقش مفعول مستقیم را بازی می کند. به مثال زیر توجه کنید:

Elle s’est rendu compte de son erreur.  (او متوجه اشتباهش شد.)

شکل سوم فعل با توجه به مفعولی افعال زیر صرف نمی شود:

se téléphoner, se parler, se mentir, se plaire (complaire/déplaire), se sourire, se rire, se nuire, se succéder, se suffire, se ressembler, s’en vouloir.

دلیل این موضوع این است که ضمیر انعکاسی یک مفعول غیر مستقیم است و به عنوان “همدیگر” برای این افعال استفاده می شود. به مثال زیر توجه کنید:

(Marie et Laurent se sont téléphoné. (téléphoner à (ماری و لارن پای تلفن با هم صحبت کردند.)

لینک های مفید

۴ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.