زمان حال در زبان فرانسه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش زبان فرانسه
 4. chevron_right
 5. گرامر زبان فرانسه
 6. chevron_right
 7. زمان حال در زبان فرانسه

زمان حال یا présent  در زبان فرانسه معمولا برای صحبت کردن در مورد زمان حال یا آینده مورد استفاده قرار می گیرد. این زمان تشابه زیادی با زمان حال در زبان انگلیسی دارد.

کاربردهای زمان حال

 • واقعیت ها، حقایق عمومی و شرایط در زبان حال. به مثال زیر توجه کنید:

Le garçon s’appelle Félix. (پسر فلیکس نام دارد.)

 • عملی که در زمان حال یک بار، چند بار یا هرگز انجام می شود. به مثال زیر توجه کنید:

Tous les mardis, il va à l’entraînement de football. (هر روز او به تمرین فوتبال می رود.)

 • نشان دادن اینکه یک فعالیت برای چه مدتی در حال انجام یا اجرا بوده. به مثال زیر توجه کنید:

Il joue au football depuis cinq ans. (او پنج سال است که فوتبال بازی می کند.)

 • عمل یا فعالیتی در آینده که حالا برای آن برنامه ریزی شده است. به مثال زیر توجه کنید:

Mardi prochain à 14 heures, son équipe a un match important. (سه شنبه آینده ساعت 14 این تیم یک بازی مهم دارد.)

ساختار گرامری

برای ساختن جملات در زمان حال ساده باید پسوند مصدری فعل را حذف کرد و پسوند زمان حال را با توجه به نوع فعل به آن اضافه کرد. جدول زیر انواع پسوندهای زمان حال را نشان می دهد (قسمتی از فعل که زیر آن خط کشیده شده پسوند فعل است):

شخص

افعال er

افعال ir
*finir

افعال ir

dormir*

افعال re

اول شخص مفرد

j’aime

je finis

je dors

je vends

دوم شخص مفرد

tu aimes

tu finis

tu dors

tu vends

سوم شخص مفرد

il/elle/on aime

il/elle/on finit

il/elle/on dort

il/elle/on vend

اول شخص جمع

nous aimons

nous finissons

nous dormons

nous vendons

دوم شخص جمع

vous aimez

vous finissez

vous dormez

vous vendez

سوم شخص جمع

ils/elles aiment

ils/elles finissent

ils dorment

ils/elles vendent

* افعال در زبان فرانسه به سه دسته اصلی تقسیم می شوند. این دسته ها با توجه به پسوند مصدری افعال تقسیم بندی می شوند. بزرگترین دسته افعالی هستند که به er ختم می شوند. دو دسته دیگر افعالی هستند که به ir یا re ختم می شوند. افعالی که به ir تقسیم می شوند معمولا مانند فعل finir در جدول صرف می شوند. دسته کوچکتری از افعال ختم شده به ir مانند dormir صرف می شوند که در یک ردیف جداگانه نوشته شده اند.

نکته: استثناهایی نیز برای افعال گفته شده وجود دارد.

صرف افعال avoir و être

این دو فعل به صورت بی قاعده صرف می شوند. نحوه صرف آنها در جدول زیر آمده است.

شخص

avoir

être

اول شخص مفرد

j’ai

je suis

دوم شخص مفرد

tu as

tu es

سوم شخص مفرد

il/elle/on a

il/elle/on est

اول شخص جمع

nous avons

nous sommes

دوم شخص جمع

vous avez

vous êtes

سوم شخص جمع

ils/elles ont

ils/elles sont

استثناها

 • در افعالی که به yer ختم می شوند، y درحالت های مفرد و سوم شخص جمع به i تبدیل می شود. (برای افعالی که به ayer ختم می شوند i و y هر دو درست هستند.) به مثال های زیر توجه کنید:

envoyer – j’envoie, tu envoies, il envoie, nous envoyons, vous envoyez, ils envoient

payer – je paye/paie

 • “e fermé” (یا é)  در ریشه فعل تنها در اول شخص و دوم شخص جمع باقی می ماند. در بقیه حالت ها باید اکسان گراو (accent grave) به فعل اضافه کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

céder – je cède, tu cèdes, il cède, nous cédons, vous cédez, ils cèdent

 • e صامت در فعل (تلفظ شده به صورت: [ɛ]) در شکل صرف شده اکسان گراو دریافت می کند. (به جز در اول شخص و دوم شخص جمع) به مثال های زیر دقت کنید:

peser – je pèse, tu pèses, il pèse, nous pesons, vous pesez, ils pèsent
acheter – j’achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent

 • در بیشتر افعال که به ele/eter ختم می شوند، حرف بی صدای آخر قبل از e صامت تکرار می شود. افعال acheter déceler, geler, haleter, harceler, modeler, pelerاستثنا هستند. به مثال های زیر توجه کنید:

jeter – il jette

appeler – il appelle

اما:

 acheter – j’achète

 • در افعالی که به ger ختم می شوند در اول شخص جمع پیش از پسوند یک e اضافه می کنیم. (برای حفظ تلفظ g) به مثال زیر توجه کنید:

manger – je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, ils mangent

 • در افعالی که به cer ختم می شوند حرف c در اول شخص جمع به ç تبدیل می شود. (برای حفظ تلفظ) به مثال زیر توجه کنید:

lancer – je lance, tu lances, il lance, nous lançons, vous lancez, ils lancent

 • برخی افعال ir هیچ چیز به ریشه فعل اضافه نمی کنند. مهمترین آنها dormir, mentir, partir, sentir, servir sortir هستند. به مثال زیر توجه کنید:

dormir – je dors, tu dors, il dort, nous dormons, vous dormez, ils dorment

 • افعال که به vrir  یا ffrir ختم می شوند در زمان حال به صورت زیر صرف می شوند:

offrir – j’offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent

 • برخی از افعال ir خیلی بی قاعده هستند. برای مثال courir, tenir و venir (برای دادن هم افعال به لیست افعال بی قاعده فرانسه مراجعه کنید.) به مثال زیر توجه کنید:

courir – je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, ils courent

 • افعالی که به oir  یا aître ختم می شوند همیشه بی قاعده هستند. (به لیست افعال به قائده مراجعه کنید) به مثال های زیر توجه کنید:

savoir – je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent

connaître – je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent

 • برای فعل romper در سوم شخص مفرد یک t به بن فعل اضافه می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

rompre – il rompt

 • افعال coudre, moudre و prendre به همراه همه افعالی که به indre ختم می شوند، بی قاعده هستند. (به لیست افعال بی قاعده مراجعه کنید) به مثال های زیر توجه کنید:

prendre – je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent
peindre – je peins, tu peins, il peint, nous peignons, vous peignez, ils peignent

 

لینک های مفید

۸ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.