زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. آموزش زبان فرانسه
 4. chevron_right
 5. گرامر زبان فرانسه
 6. chevron_right
 7. زمان گذشته استمراری در زبان فرانسه

از زمان گذشته استمراری یا imparfait  برای نشان دادن طول کشیدن یا تکرار یک عمل در گذشته استفاده می شود.

کاربرد

 • توصیف یک عمل در گذشته. به مثال زیر توجه کنید.

Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. (وقتی لوکاس کم سن بود، واقعا کیک دوست داشت.)

 • توصیف یک فرد، چیز، نظر … در گذشته. به مثال زیر توجه کنید:

 Lucas était un enfant très gourmand. (وقتی لوکاس کم سن بود به غذای خوب علاقه داشت.)

 • عادت ها و فعالیت های تکراری در گذشته. به مثال زیر توجه کنید:

Tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. (هر روز او با دوستش فلورنس یک کیک می پخت.)

 • فعالیت های همزمان در گذشته. به مثال زیر توجه کنید:

Pendant qu’il regardait la recette, Florence préparait la pâte. (همانطور که او دستور غذا را می خواند فلورنس مایع کیک را اماده می کرد.)

 • تاکید بر اینکه یک فعالیت در گذشته برای مدتی طول کشیده. به مثال زیر توجه کنید:

Ils cuisaient le gâteau puis mangeaient une part au dessert. (آنها کیک را پختند و بعد برای دسر یک تکه خوردند.)

ساختار گرامری

برای ساختن زمان گذشته استمراری بن فعل در زمان حال را برای اول شخص جمع در نظر میگیریم و سپس پسوندهای زیر را با توجه به نوع فعل به آن اضافه می کنیم. (این پسوندها بری همه انواع افعال یکسان است.)

شخص

 افعال er
(nous aimons)

 افعالir
(nous finissons)*

 افعالir
(nous dormons)**

 افعالre
(nous vendons)

اول شخص مفرد

j’aimais

je finissais

je dormais

je vendais

دوم شخص مفرد

tu aimais

tu finissais

tu dormais

tu vendais

سوم شخص مفرد

il/elle/on aimait

il/elle/on finissait

il/elle/on dormait

il/elle/on vendait

اول شخص جمع

nous aimions

nous finissions

nous dormions

nous vendions

دوم شخص جمع

vous aimiez

vous finissiez

vous dormiez

vous vendiez

سوم شخص جمع

ils/elles aimaient

ils/elles finissaient

ils/elles dormaient

ils/elles vendaient

* بیشتر افعال ir در زبان فرانسه مشابه finir. Choisir, réagir, réfléchir  صرف میشوند. برای این گروه از افعال در حالت جمع -iss- را به بن فعل اضافه می کنیم.

** بیشتر افعال ir که از نوع قبلی نیستند دراین درسته قرار می گیرند. افعالی مثال dormir. Mentir, partir  از این گروهند، در حالت جمع این افعال -iss- به بن اضافه نمی شود.

 

فعل avoir  در زمان گذشته باقاعده است و تنها فعل être  به صورت بی قاعده صرف می شود. جدول زیر طریقه صرف این افعال را نشان می دهد.

شخص

avoir

être

اول شخص مفرد

j’avais

j’étais

دوم شخص مفرد

tu avais

tu étais

سوم شخص مفرد

il/elle/on avait

il/elle/on était

اول شخص جمع

nous avions

nous étions

دوم شخص جمع

vous aviez

vous étiez

سوم شخص جمع

ils/elles avaient

ils/elles étaient

استثناها

 • در افعالی که به cer ختم می شوند و اول شخص جمع زمان حال آنها با ç مورد استفاده قرار میگیرد در زمان گذشته استمراری هم ç را نگه می دارند. (به جز در اول شخص و دوم شخص جمع) به مثال زیر توجه کنید:

lancer – nous lançons, je lançais, tu lançais, il lançait, nous lancions, vous lanciez, ils lançaient

 • در افعالی که به ger ختم می شوند، حالت اول شخص جمع با e ساخته می شود. این e در زمان گذشته استمراری هم باقی می ماند. (به جز در اول شخص و دوم شخص جمع) به مثال های زیر توجه کنید:

manger – nous mangeons, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, ils mangeaient

 • دو فعل falloir و pleuvoir که تنها در حالت سوم شخص مفرد استفاده می شوند در گذشته استمراری به این صورت صرف می شوند:

falloir → il fallait
pleuvoir → il pleuvait

لینک های مفید

۱ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.