اعداد به زبان ژاپنی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آموزش زبان ژاپنی
  4. chevron_right
  5. ژاپنی در سفر
  6. chevron_right
  7. اعداد به زبان ژاپنی

اعداد به زبان ژاپنی

عدد به ژاپنی

نحوه تلفظ

عدد

ichi

1

ni

2

san

3

yon

4

go

5

roku

6

nana

7

hachi

8

kyū

9

10

十一

jū-ichi

11

十二

jū-ni

12

十三

jū-san

13

十四

jū-yon

14

十五

jū-go

15

十六

jū-roku

16

十七

jū-nana

17

十八

jū-hachi

18

十九

jū-kyū/jū-ku

19

二十

ni-jū

20

二十一

ni-jū-ichi

21

二十二

ni-jū-ni

22

二十三

ni-jū-san

23

三十

san-jū

30

四十

yon-jū

40

五十

go-jū

50

六十

roku-jū

60

七十

nana-jū

70

八十

hachi-jū

80

九十

kyū-jū

90

hyaku

100

二百

nihyaku

200

三百

sambyaku

300

六百

roppyaku

600

八百

happyaku

800

sen

1000

二千

ni-sen

2000

三千

san-zen

3000

一万

ichi-man

10,000

百万

hyaku-man

1,000,000

一億

ichi-oku

100,000,000

一兆

itchō

1,000,000,000,000

〇・五

rei ten go

0.5

〇・五六

rei ten go-roku

0.56

لینک های مفید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.