آموزش الفبای زبان آلمانیبه درس اول از مجموعه آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان خوش آمدید. در درس اول با الفبای زبان آلمانی و اصول عمومی تلفظ واژگان در این زبان آشنا خواهیم شد.

تلفظ زبان آلمانی یکی از قسمت های ساده این زبان است چراکه بیشتر کلمات دقیقا به همان شکلی که نوشته می شوند خوانده می شوند و این موضوع خواندن را در زبان المانی ساده می کند. البته تلفظ بسیاری از واژگان و جملات دارای نکات ریز است که در دروس تخصصی تلفظ به آنها اشاره خواهد شد.

توجه: گرچه شاید یادگیری این بخش کمی خسته کننده به نظر برسد اما بسیار مفید است. در صورتی که علاقه داشتید میتوانید به درس بعد مراجعه کنید و بعدا در مورد قواعد تلفظ اطلاعات بگیرید.

الفبای زبان آلمانی به الفبای انگلیسی که بیشتر شما با آن آشنایی دارید بسیار نزدیک است. تنها تفاوت در نحوه خواندن برخی حروف است که باید توجه زیادی به آن کنید. در جدول زیر می توانید حروف الفبای زبان آلمانی را به ترتیب مشاهده کنید. (برای شنیدن الفبا از کلید پخش استفاده کنید)

a آ j یوت s اِس
b بِ k کا t تِ
c تسِ l اِل u او
d دِ m اِم v فاو
e اِ n اِن w وِ
f اِف o اُ x اِکس
g گِ p پِ y اِپسیلون
h ها q کو z تسِت
i ای r اِر


در جدول زیر نحوه خواندن هر حرف به صورت ساده نشان داده شده:الفبای آلمانی به جز حروف اصلی چهار حرف فرعی نیز دارد. این حروف عبارتند ازä, ö, ü  و ß (به صداهای دو نقطه Umlaut /اوملاوت گفته می شود. این صداها به اندازه ظاهرشان ترسناک نیستند.)

حرف الفبا صدای معمول مثال
A a آ

  Januar    Adler 

B b ب Bruder    aber
C c س یا ک Christkindlmarkt    Celcius
D d د Dienstag    oder
E e اِ (کسره) essen    zuerst
F f ف Freund    offen
G g گ gut    gemein
H h ه Hammer   Mühle
I i ای Igel    Imbiss 
J j ی Jahr    jeder
K k ک Kamel   Kuchen
L l ل Leute    Land
M m م Mann   Ameise
N n ن nicht    Münze
O o اُ (ضمه) Ostern   rot
P p پ Polizei    Apfel
Q q ک Quadrat    Quelle
R r ر (در لهجه رسمی چیزی بین ر و ق) Rücken    Stern
S s س یا ز summen    Maus
T t ت Tyrann   acht
U u او Universität   Mund
V v ف Vogel    Nerven
W w و Wange    Schwein
X x  اکس (یا ز اگر اول واژه باشد) Xylofon   Hexe
Y y ی Yucca   Yeti
Z z تس (دو صدای ت و س پشت هم) Zeitung    Zigeuner

Umlaut + ß

حروف صدا مثال
ä صدایی مانند اِ  (کسره)

ähnlich    gähnen

ö صدایی بین اّ و او که کم کم با آن آشنا می شوید. در ابتدا فرض کنید اُ

Österreich    Löwe

ü صدایی شبیه او (در واقع دهان را مشابه کسره کنید اما “او” را ادا کنید)

über   müde

ß صدای س heiß    Straße

 

 

ترکیب های مهم حروف صدادار

ترکیب حروف تلفظ مثال
ai / ei آی = آ + ای

bei    Mai

au آو = آ + او

auch    Auge 

eu / äu اُی = اُ + ای

Häuser    Europa 

ie ای کشیده

bieten    nie 

گرچه یادگیری این حروف شاید کمی زمان بر به نظر برسد اما با کمی تمرین به تسلط خوبی دست پیدا خواهید کرد. سعی کنید برای امروز تمام حروف و نحوه تلفظ آنها را تمرین کنید و از مثال هایی که برای هر حرف قرار داده به عنوان تمرین بیشتر استفاده کنید.

برای اطلاعات دقیق تر در رابطه با تلفظ در زبان آلمانی و نحوه تلفظ حروف به بخش تلفظ در زبان آلمانی مراجعه کنید.

آموزش زبان آلمانی برای نوآموزان

آزمون ها

درس 1

درس 2

درس 3

درس 4

آزمون 1 تا 4

درس 5

درس 6

درس 7

درس 8

آزمون 5 تا 8

درس 9

درس 10

درس 11

درس 12

آزمون 9 تا 12

درس 13

درس 14

درس 15

درس 16

آزمون 13 تا 16

درس 17

درس 18

درس 19

درس 20

درس 21

درس 22

درس 23

درس 24

درس 25

درس 26

درس 27

درس 28

درس 29

درس 30

درس 31

درس 32

۲۲۵ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.