داستان کوتاه انگلیسی

فارسی انگلیسی
مدرسه تمام می شود و اریکا به سرعت کتاب هایش را توی کیفش می گذارد و از کلاس بیرون می دود. The school ends and Erica quickly puts her books in the bag and runs out of the class.
امروز یک روز ویژه است. اریکا خیلی هیجان زده است. او به خانه می دود و در مورد عمویش فکر می کند. او با عمویش یک هفته پیش تلفنی صحبت کرده. او از استرالیا بر می گردد، و او با خود یک چیز غافلگیر کننده دارد! Today is a special day. Erica is very excited. She runs home and thinks about her uncle. She spoke with him on the phone a week ago. He returns from Australia, and he brings a special surprise with him!
اریکا بسیار خوشحال است. او در مورد چیز غافلگیر کننده ای که او می آورد فکر می کند. Erica is very happy. She thinks about the surprise that he brings.
“شاید او یک صفحه موج سواری می آورد؟” این جالب است! من می توانم یاد بگیرم چطور موج سواری کنم. “Maybe he brings a surfboard? That is fun! I can learn how to surf!”
“شاید او خشکبار (مغز) استرالیایی بیاورد؟ اوه، من می توانم تمام روز خشکبار بخورم.” “Maybe he brings Australian nuts? Oh, I can eat nuts all day!”
“یا شاید او یک کانگرو بیاورد؟ این خوب نیست. من جایی در اتاقم برای یک کانگرو ندارم…” “Or maybe he brings a kangaroo? That is not good. I don’t have a place in my room for a kangaroo…”
اریکا سرانجام به خانه می رسد. والدینش آنجا هستند، و عمویش (هم) آنجاست! او از دیدنش خیلی خوشحال است. آنها (همدیگر را) بغل می کنند و او بالا و پایین می پرد. Erica finally arrives home. Her parents are there, and her uncle is there! She is very happy to see him. They hug and she jumps up and down.
“عمو، عمو” او فریاد صدا می زند، “چه سورپرایز خاصی برای من از استرالیا اورده ای؟” “Uncle, uncle,” she calls, “what special surprise do you have for me from Australia?”
“خب” عموی او لبخند می زند و جواب می دهد، “من برای تو یک زن عموی* استرالیایی اوردم.” “Well,” her uncle smiles and answers, “I have for you an Australian aunt*!”
* در زبان انگلیسی از aunt برای اشاره به زن عمو و زن دایی هم استفاده می شود. واژه های uncle و aunt الزاما نشان دهنده ارتباط مستقیم خانوادگی نیستند.

صفحات مرتبط

۲ دیدگاه. نظر بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.